Prezes Izby Mariusz Hoszowski osobowością pogranicza polsko-czeskiego

Czescy partnerzy z Trutnova docenili działalność świdniczanina Mariusza Hoszowskiego. Podczas Czesko-Polskiej Gali Przedsiębiorczości, która odbyła się w Trutnovie w piątek 9 listopada, odebrał on prestiżową nagrodę Trutnowskiego Smoka w kategorii Wybitna Osobowość Pogranicza Polsko-Czeskiego. To odpowiednik naszego Świdnickiego Gryfa, który również przyznawany jest co roku jednej wybitnej osobowości.

– Jestem zaskoczony, ale bardzo mile, oczywiście – mówi Mariusz Hoszowski. – Współpraca z Czechami, którą zajmuję się od lat, to dla mnie przede wszystkim przyjemność kontaktów gospodarczych i wiele wspólnie zrealizowanych ciekawych i ważnych działań, w dodatku korzystnych dla obu stron. Jeśli czescy przyjaciele doceniają moje dokonania, to dla mnie podwójna nagroda, z której jestem bardzo dumny.

Mariusz Hoszowski to znany lokalny działacz społeczny i gospodarczy. Od ponad dekady jest wiceprezydentem Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy. W latach 2008-2011 był jej prezydentem. Od roku kieruje także Polsko-Czeską Izbą Gospodarczą. Jest również członkiem Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie na kadencję 2017-2021.
Współpraca polsko-czeska to jeden z kluczowych elementów działalności Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy i Polsko-Czeskiej Izby Gospodarczej, które łączy właśnie osoba Mariusza Hoszowskiego. Efekt to realizacja licznych transgranicznych projektów, które miały bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na pograniczu polsko-czeskim. Dzięki wspólnym działaniom obu stron, aktywność gospodarcza, ale też kulturalna na pograniczu polsko-czeskim jest bardzo duża i trwa nieprzerwanie do dzisiaj.

 

Wśród działań zrealizowanych w ramach tej współpracy są m.in. wystawy gospodarcze Karkonosze w Trutnowie, Polsko-Czeskie Targi Kooperacji, Polsko-Czeskie Fora Gospodarcze, Polsko-Czeskie Dni Mediów, wiele wyjazdów polskich przedsiębiorców na międzynarodowe targi branżowe w Czechach. Po obu stronach granicy znane są takie projekty jak „Stworzenie sieci punktów kontaktowych czesko-polskiej współpracy gospodarczej”, „Czesko-Polski Portal Innowacyjny”, „Wspieranie rozwoju regionalnych firm na pograniczu polsko-czeskim”, „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” czy wreszcie najmłodsze „Transgraniczne Miasto Dzieci”. Ponadto wydano polsko-czeski katalog firm, a także kilkadziesiąt edycji czasopism „Polsko-Czeski Biuletyn Przedsiębiorcy” oraz „Innowacje na czesko-polskim pograniczu”.

Wkład Mariusza Hoszowskiego w realizację tych działań jest ogromny. Dzięki swojemu zaangażowaniu we współpracę na pograniczu polsko-czeskim, został zaproszony do udziału w pracach Komitetu Monitorującego Czesko-Polskiej Współpracy Transgranicznej, Czesko-Polskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej czy Eures TriRegio – czesko-polsko-niemieckiego programu organizacji rynku pracy.

Nagrodzony to jednocześnie znany świdnicki przedsiębiorca, który od wielu lat pracuje na rzecz upowszechnienia wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży w ramach Akademii Przedsiębiorczości Młodych przy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich i Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Za swoją działalność społeczną został w 2013 roku odznaczony Brązowym Krzyż Zasługi przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W roku 2015 otrzymał Honorową Złotą Odznakę Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego w Polsce.

Mariusz Hoszowski również zawodowo związał się ze współpracą międzynarodową. W roku 2016 założył Agencję Pracy Smart Work Logistics s.r.o.  z siedzibą w czeskim Nachodzie. Spółka jest członkiem Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Jednatelství Náchod, a także Asociace Pracovních Agentur, o.s. Ostrava. Smart Work to dynamicznie rozwijająca się międzynarodowa grupa firm specjalizująca się w usługach pracy tymczasowej i pośrednictwa pracy, zatrudniająca obecnie ponad 2 tysiące pracowników. Grupa Smart Work składa się z kilkunastu spółek zlokalizowanych w 8 państwach europejskich – oprócz Czech, także w Polsce, Niemczech, na Ukrainie, w Gruzja, Mołdawii, Armenii i na Białorusi.

http://mojaswidnica.pl/prestizowa-nagroda-dla-swidniczanina-foto/

https://doba.pl/dsw/artykul/prestizowa-nagroda-dla-swidniczanina/23033/0

http://swidnica.naszemiasto.pl/artykul/prestizowa-nagroda-dla-swidniczanina-od-przedsiebiorcow-z,4879620,art,t,id,tm.html