Seminarium dla rozpoczynających biznes

Polsko-Czeska Izba Gospodarcza w imieniu organizatorów zaprasza na seminarium poświęcone zakładaniu i prowadzenie firmy w Czechach. Seminarium odbędzie się 29.11.2018 w czeskim Trutnowie.

Seminarium II – dla początkujących i małych firm

realizowane w ramach projektu: „Miasto Trutnov i Świdnica wspólnie dla biznesu“

Numer projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001074

Miejsce: Hotel Patria – kavárna, Náchodská 358, 541 01 Trutnov,

Dnia: 29. 11. 2018 od 9:00 do 14:00. Rejestracja 8:30.

Program:

8:30 – 9:00

 

Rejestracja, poczęstunek

9:00 – 9:15

 

Przywitanie gości oraz prezentacja projektu. Urząd Miasta Trutnov, ÚP, ŽO, ÚP.

9:15 – 12:15

12:15 – 12: 30

 

Praktyczne informacje dla rozpoczynających działalność, metoda Lean Canvas – przedsięwzięcie gospodarcze, praktyczne kwestie związane z prowadzeniem biznesu (administracja, komunikacja z urzędem, jaz założyć OSVČ, finansowanie). Wykładowca Mgr. Jiří Štěpán, Doradca.

Przerwa na poczęstunek

12:30 – 14:00

 

Jak rozpocząć działalność w Polsce. Zakładanie firmy w Polsce. Wykładowca Teresa Bednarek – Doradca Podatkowy.

14:00

 

Zakończenie seminarium, obiad

Na seminarium zapewnimy poczęstunek podczas przerw oraz obiad. W wydarzeniu uczestniczyć będą polscy i czescy partnerzy, współpracujące urzędy. Dla polskich uczestników będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają czesko-polskie biznesowe kalendarze na rok 2019.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o potwierdzenie udziału: vasakova@komora-khk.cz lub + 420 736 752 508.