ZARZĄDZENIE OCHRONNE – z ważnością od 9 listopada 2020 od godz. 00:00

Ministerstwo Zdrowia będące urzędem administracji państwowej właściwym zgodnie z §80 ust. 1 lit. h) ustawy nr 258/2000 Dz. U. w sprawie ochrony zdrowia publicznego oraz zmianie niektórych ustaw powiązanych, w brzmieniu późniejszych przepisów (zwaną dalej „ustawa nr 258/2000 Dz. U.”), postępując w myśl §68 ust. 1 ustawy nr 258/2000 Dz. U. w celu ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywoływanej przez nowy koronawirus SARS-CoV-2 wydaje niniejsze zarządzenie ochronne.

pobierz: