Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018

Polsko-Czeska Izba Gospodarcza jest partnerem I° Edycji wydarzenia: Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018.  20 marca 2018 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu firma Bosetti Global Consulting organizuje dla cywilnego i obronnego sektora lotniczego wydarzenie Civil & Military Aeromixer – Wrocław 2018 we współpracy z Dolnośląskim Klasterem Lotniczym, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. i Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce.

 

IDEA
Idea Aeromixer bazuje się na strukturze „speed dating” – „szybkich randek”. Wydarzenie to zrzesza firmy produkcyjne i usługowe z branży lotniczej, zarówno polskie jak i zagraniczne, które chcą przedstawić swoją firmę w celu nawiązania strategicznych kontaktów biznesowych, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowych projektów oraz wspólnych przedsięwzięć, czy też nowych inwestycji w Polsce.

UCZESTNICY
OEMS
Original Equipment Manufacturer(s):
Producenci helikopterów, samolotów i silników do samolotów/helikopterów.
DOSTAWCY (TIER 1, TIER 2, TIER 3)
Producenci komponentów, elementów, osprzętu do samolotów, helikopterów i silników do samolotów/helikopterów oraz dostawcy powiązanych z tym usług (montaż, obsługa/projektowanie linii produkcyjnych, B&R itp.).
INSTYTUCJE Z BRANŻY LOTNICZEJ
Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego (np. instytucja wchodząca w skład Politechniki) będące dostawcą produktów i/lub usług dla OEM i Dostawców (Tier 1, Tier 2 i Tier 3).
NEW ENTRIES
Firmy posiadające zakłady produkcyjne w Polsce, znajdujące się na etapie certyfikacji swoich produktów lub usług przeznaczonych dla branży lotniczej lub które zamierzają rozpocząć procedury certyfikacyjne.
JEDNOSTKI PUBLICZNE
Podmioty prawne z udziałem kapitału publicznego inne niż te wskazane w kategorii „Instytucje”, tj.: podmioty publiczne; władze na szczeblu lokalnym; uniwersytety/politechniki; izby handlowe; klastry lotnicze, ambasady i przedstawicielstwa polityczne itp.

Więcej na:
https://aeromixer.eu
http://www.bosetti-blog.pl/aeromixer-2018-networkingowe-wydarzenie-roku-w-branzy-lotniczej/