Klub Polskiego Biznesu

Polsko-Czeska Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza w imieniu organizatorów na spotkanie poświęcone kierunkom polsko-czeskiej współpracy handlowej.
Spotkanie odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 roku

 

Místo/Miejsce: Hotel Savoy, Keplerova 218/6, 118 00 Praha 1
Jazyk/Język: Tlumočení z a do polského a českého jazyka
Účastníci/Uczestnicy: Zástupci polských a českých firem, státních institucí, hospodářských komor a profesních organizací z podnikatelského prostředí

PROGRAM
13.50-14.00 Registrace účastníků/Rejstracja Uczestników
14.00-14.45 Úvodní slovo/Słowo wstępne
Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v České republice
Dariusz Marcinkowski, předseda Klubu polského kapitálu v České republice
Martin Pospíšil, ředitel Odboru zahraničně ekonomických politik I, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (TBC)
14.45-16.00 Oběd, B2B jednání /Obiad, spotkania B2B
Prezentace uměleckých šperků polské firmy Bondarowski z Gdaňska